Het Café

Het Café

Heb je een onderwerp wat je niet opgelost krijgt? Een dilemma, een verhaal met vele kanten. Een gesprek wat je aan wilt gaan waar heel veel verschillende meningen over zijn. Heb je een wens om een bepaalde doelgroep wezenlijk anders te laten gedragen, maar je wilt daarover met ze in gesprek? Dan helpt Het Café. Het Café begint met een film. Een film die we voor je hebben gemaakt. Een film die de veelheid langs laat komen. Vaak minimaal 5 maximaal 9 mensen.

Al deze meningen tezamen kleuren het pallet en zetten de kijker aan het denken. Aan het denken over zijn eigen aandeel. Daarna faciliteren we het gesprek. Op creatieve en interactieve wijze gaan we met de deelnemers van het Café live het gesprek aan. De diepte in. We nemen de tijd. Voor een open gesprek zonder vastgestelde uitkomst. Alles wat we ophalen kan ook gebruikt worden voor een campagne op social.

Wij & het WAD

Zo maakten we in opdracht van de Vogelbescherming de documentaire Wij & het Wad als vervolg op de natuurfilm WAD. Zoals de titel al doet vermoeden staat de mens deze keer centraal. Wij & het WAD is een bloemlezing van de vele visies waarbij met name vogels een bijzonder rol spelen. Visies op hoe mens en de bewoners van het Wad zich tot elkaar verhouden. Waar het wringt en wat we daaraan kunnen doen. Negen sprekers nemen de kijker mee in de dagelijkse wereld van de WAD-bewoners: de vogels.

Wij en het Wad duurt als documentaire 20 minuten. Deze wordt vooralsnog alleen vertoond als Waddencafé; een totaalpakket van circa 60 minuten met een tentoonstelling, de documentaire én een discussie van circa 30 minuten. Het doel van de Waddencafés is om deelnemers te inspireren en te laten reflecteren op hun eigen handelen. Zelfs de grootste Waddenfan kan namelijk misschien nog iets meer doen om het Wad te helpen. Daar gaan we naar op zoek in de Waddencafés en het gesprek achteraf. Onder de #waddoejij.